Επικοινωνία
Επικοινωνία

IKY - Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Διεύθυνση Υποτροφιών
Εθνικής Αντιστάσεως 41 142 34 Ν.Ιωνία Τηλέφωνο 210-3726300