Επικοινωνία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
------
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΗ ιστοσελίδα αυτή αποτελεί το μέσο διαδικτυακής, διαδραστικής επικοινωνίας της Διεύθυνσης Υποτροφιών του ΙΚΥ με τους υποτρόφους του καθώς και με όσους εμπλέκονται στην παρακολούθηση και έλεγχο της προόδου των σπουδών τους (υπεύθυνοι καθηγητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων και επόπτες σπουδών).

Για να συνδεθείτε επιλέξτε «Είσοδος» από το αρχικό μενού (άνω αριστερά της οθόνης) ή «Login» (άνω δεξιά της οθόνης) και συμπληρώστε τα στοιχεία του ατομικού σας λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός). Όταν συνδεθείτε επιτυχώς το κουμπί στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης αναγράφει το ονοματεπώνυμο σας.

Ο λογαριασμός κάθε χρήστη δημιουργείται από το ΙΚΥ άπαξ και είναι μοναδικός. Τα στοιχεία λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός) έχουν αποσταλεί από το ΙΚΥ μέσω e-mail. Σε περίπτωση απώλειας των στοιχείων του λογαριασμού σας επικοινωνήστε με το ΙΚΥ.

Οι υπότροφοι (δικαιούχοι και εν δυνάμει), αφού συνδεθούν επιτυχώς, έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν και να τροποποιούν ανά πάσα στιγμή τα απαραίτητα για τη χορήγηση της υποτροφίας ατομικά τους στοιχεία, να υποβάλουν άπαξ το πρόγραμμα σπουδών τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έναρξη της υποτροφίας τους, να παραλάβουν τη σχετική σύμβαση προς υπογραφή, να υποβάλουν περιοδικά τις απαραίτητες εκθέσεις προόδου προκειμένου να διευκολύνουν το ΙΚΥ στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της προόδου των σπουδών τους.

Οι επόπτες σπουδών και οι υπεύθυνοι καθηγητές των προγραμμάτων σπουδών, αφού συνδεθούν επιτυχώς, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν περιοδικά τις εκθέσεις τους αναφορικά με την πρόοδο των σπουδών των υποτρόφων που παρακολουθούν.

Για να ανατρέξετε στο περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης (αναζήτηση με κριτήρια και λέξεις κλειδιά) δεν απαιτείται η είσοδος με κωδικό πρόσβασης

IKY - Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Διεύθυνση Υποτροφιών
Εθνικής Αντιστάσεως 41 142 34 Ν.Ιωνία Τηλέφωνο 210-3726300