Ι.Κ.Υ. Σύνδεση
 
icon
:
:
icon
 
Αιτήσεις
 
icon
 
Αναρτήσεις
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

-  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Ι.Κ.Υ. - ενημερώνει το κοινό ότι τα νέα Γραφεία του βρίσκονται στη Ν. Ιωνία, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 .

 

 
 


Το έργο Διαδικτυακή Πύλη Εξυπηρέτησης Πολιτών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, Γ' ΚΠΣ 2000 - 2006